Hvorfor er ikke beløpet på faktura det samme hver gang?

Hvorfor er ikke beløpet på faktura det samme hver gang?

Har faktura blitt betalt for sent? Dersom vi ikke har registrert din betaling i vårt system innen neste faktura blir laget, vil utestående beløp overføres til neste måned. Abonnementet skal alltid betales forskuddsvis, og for å komme à jour vil din neste faktura inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned, et purregebyr på 70,- for sen betaling, og de vanlige kostnadene for den inneværende måneden. 

Har du fryst abonnementet? Da vil du få et gjenåpningsgebyr på 79,- via min side og 200,- via kundesenteret. Abonnementet skal alltid betales forskuddsvis, og for å komme à jour vil din neste faktura inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned, og de vanlige kostnadene for den inneværende måneden.

Har du gjort en avtale om rabattert abonnement eller krediteringer?  

Har du endret forfallsdato? Endrer man forfallsdato etter at fakturaen er laget, vil man kunne ende opp med 2 like fakturaer, hvor kun en av de skal betales. Det kan også hende at man blir fakturert for dobbel periode på første faktura etter endret forfallsdato. 

Har du endret betalingsperiode?

Sjekk priser på abonnement, utstyr og andre kostnader.