Feil i kommunikasjon med kort

Denne feilmeldingen vises dersom:
Kortet i mottakeren ikke er et RiksTV Programkort eller Programkortet står feil vei i mottakeren.

Trinn 1

Er det et RiksTV programkort som står i mottakeren?
Hvis nei: Sett inn RiksTV programkort.

Trinn 2

Står RiksTV programkortet med "gullbrikken" opp og inn i mottakeren?
Hvis ja: Fjern smuss fra gullbrikken. Sett programkortet inn på nytt og merk at det i noen tilfeller må lirkes litt på plass.