Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Programkortet venter på oppdatering. (Lenge siden den var i bruk eller nytt Programkort).
  • Abonnementet dekker ikke gjeldende kanal.
  • Det sendes "voksenfilm" som ikke vises.
  • Det står et annet kort enn RiksTV-Programkort i mottakeren.

Trinn 1

Trinn 1

Sjekk abonnementsstatus. Har kortet mottatt oppdatering?
Dersom kortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter.
Kortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.