Mottatt signal for dårlig

Feilmelding vises dersom det er for dårlig signal.

Trinn 1

Sjekk senderstatus på rikstv.no - Senderstatus gir eksakt info om senderens tilstand.

Trinn 2

Er antennen tilkoblet mottakeren? - Sjekk om kabelen er tilkoblet mottakeren og antennen.

Trinn 3

Gjennomfør signalsjekk for å lese ut signalnivået. - Sjekk om riktig frekvens benyttes. Sammenlikne frekvensene med dekningskartet.

Trinn 4

Fellesantenne: Er det bygård eller liknende med en fellesantenne? - Ved feil på fellesantenne må vaktmester/ antenneansvarlig kontaktes. Det kan være en feil internt (strøm/ sikring).