Sagem ITD91 HD
Svart skjerm vises når pairingmelding mangler.
Dette kan forekomme etter programvareoppdatering fra versjon 0.3.4 til 4.1.25

Ved oppstart for første gang - har mottatt tilgangsmelding men ikke pairing.
Vent noen minutter så kommer bildet.

Andre tilfeller hvor svart skjerm kan forekomme:

  • Det står feil RiksTV-kort i mottakeren
  • Det er kun lyd på HD kanaler - oppdater programvaren
  • Mottar en kodet kanal fra annen operatør (f eks svenske kanaler
  • Det er akkurat i grenseland med signal
  • Lyd mangler

Trinn 1

Har mottaker mottatt pairing?
- Sjekk Visjon Norge. Har man bilde er pairing mottatt.
Visjon Norge sender Scramble Free Access (= gratis på kortet)
NB! Visjon Norge deler sendetid med TV2 sport 3-5.
Det vil si at når det sendes fotball vil Visjon Norge ikke sende.

Trinn 2

Har hatt bilde og lyd, men får nå denne meldingen:
Er det RiksTV-programkort som står i mottakeren?
Hvis nei: Sett inn riktig RiksTV-programkort.

Trinn 3

Signal fra annen operatør (f eks svenske kanaler)
Sjekk hvilket program eller programnummer mottakeren står på.
Er det et ukjent nummer eller program, må man bytte til en RiksTV-kanal.

Trinn 4

Er det lite signal?
Gjennomfør sjekken under Mottatt signal for dårlig