Release notes

 • Programvare #: 0.2.19
  Lanseringsdato: 01.09.2007
  Kommentar: Dette er lanseringsversjonen.
 • Programvare #: 0.3.4
  Lanseringsdato: 21.08.2008
  Kommentar: Ny programvare med diverse bugfixes.
  Etter 10.02-10: Dersom det er eldre sw vil kunde få kun lyd på NRK1.
 • Programvare #: 4.1.25
  Lanseringsdato: 27.05.2010
  Kommentar: Programvareoppdatering

Sjekk når programvare er tilgjengelig

0.3.4
Oversikt over rettelser i SW-versjon 0.3.4 for Sagem ITD91 (Sagem basis).

Forbedringer synlige for sluttbrukere

Mottak

 • Ny algoritme for å velge beste sender dersom en kanal kan tas imot på flere frekvenser.
 • Ny driver for demodulator. Denne nye driveren retter en rekke mottaksproblemer som skyldes forstyrrelser i signaler fra andre sendere og refleksjoner.
 • Manuelt kanalsøk. Manuelt kanalsøk kan benyttes for å manuelt bygge opp kanallisten med kanaler fra spesifikke frekvenser.

Kompatibilitet

 • Ny driver for HDMI. Forbedret kompatibilitet med TV-er (bl.a. Samsung TV-er)
 • Bedre filtrering av IR signaler fra andre fjernkontroller (samt skjerming mot IR-støy fra sol/neonlys)

Teksting

 • Korrekt håndtering av teksting-knapp. Det er nå mulig å toggle mellom tilgjengelige språk samt skru av teksting
 • Bedre håndtering av Tekst TV underteksting når tekstside velges manuelt
 • Bedre lesbarhet på teksting.
 • Forbedret oppsett av teksting for hørselshemmede

Annet

 • Voksenlås er som standard satt til ”Se alt”
 • EPG for radiokanaler
 • Søker opp Svenske kanaler også når norske ikke kan mottas
 • Mulig å kontrollere strømforsyning til aktiv antenne fra meny (5V)
 • Bakgrunnslyd fra TV i EPG

 

4.1.25
Feil: Enkelte mottakere mister pairing etter sw oppdatering til 4.1.25.
1 pairing melding må sendes. Dette logges under "sw oppgraderingsprob".

Feil: Mottakeren lagrer ikke  bildeinnstillingene etter standby. Workaround er å la mottakeren stå på. Vil bli rettet ved neste programvare oppdatering.

Forbedringer synlige for sluttbrukere

 • Fiks for lip-sync problemer.
 • Text TV sider over 800 fungerer.
 • Mottakeren skal nå ikke skifte frekvens til en alternativ frekvens som har dårligere signal kvalitet.
 • Undertekster på NRK og TV2 endres fra sort bakgrunn til transparent bakgrunn.
 • Støtte for HDCP. Mottakeren vil ikke fungere på Disney med HDMI-kabel dersom TV-en ikke støtter HDCP. Da må SCART benyttes.
 • NTV serial number er tilgjengelig i menyen.
 • 5V spenning er aktivert by default.
 • Skrivefeil på ”manuelt kanalsøk” side. ”Kanel” rettet til ”kanal”.
 • Returnerer nå til original frekvens dersom den kommer tilbake før det har gått 30 dager.
 • Component video utgang gir ikke lenger ut 1080 oppløsning men 576 oppløsning iht. til spesifikasjoner.
 • I tillegg er det rettet en del feil som ikke er ”synlige” for kunden.

Følgende kjente feil finnes i denne nye programvaren:

 • I noen tilfeller er det observert at det kommer opp en melding på skjermen om at TV-en ikke har HDCP støtte, selv om den har det. Dette har skjedd dersom boksen står på når TV-en skrus på. Dette vil ikke ha noen negative konsekvenser for kunden utover at han må bekrefte med OK på denne meldingen hver gang han skrur på TV-en.
 • Det er observert en skrivefeil i feilmeldingen som beskrevet over. Her avsluttes meldingen med følgende ”Tryll OK for å fortsette”. Dette skal da være ”Trykk OK for å fortsette”.