Programvareversjon og serienummer

Hvordan lese ut programvareversjon og serienummer

Trykk "Menu" for å åpne menyen.

Trinn 1

Trinn 1

Marker ”Mottakerinnstillinger”.
Trykk OK.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Teknisk informasjon”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Serienummer = NTV serienummer
16 siffer

Programvare versjon = Software versjon