Feil i kommunikasjon med kort

Feilmelding vises dersom:

  • Kortet som står i mottakeren ikke er et RiksTV Programkort.
  • Kortet står feil vei i mottakeren.

Trinn 1

Trinn 1

Er det RiksTV programkort som står i mottakeren?
Hvis nei: sett inn RiksTV programkort.

Står RiksTV programkortet med "gullbrikken" ned og inn i mottakeren?
Hvis ja: fjern smuss fra gullbrikken og sett programkortet inn på nytt.