Hvordan slå HDCP av og på. HDCP = Digital Kopibeskyttelse på HDMI utgangen.

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2a

Trinn 2a

Flytt markøren med piltastene.
Marker "Systeminnstillinger".
Trykk OK.

Trinn 2b

Trinn 2b

Tast kode 1234 (standard fabrikkode).

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Innstillinger for høyoppløsning (HD)".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "HDCP".
Velg "På" for å se kanaler som har Kopisperre.
Velger man "av" får man ikke sett TV-kanaler som sender med HDCP.

Kopisperren går på HDMI-kabelen.
Ønsker man å se kanalen kan man bruke scartkabel.

(Se bort ifra meldingen: "Manglende eller svakt signal")