Kortleseren er på høyre side.
"Gullbrikken" skal være
ned og inn.