Hvordan skru av/på 5 volt for forsterker.

Trinn 1a

Trinn 1a

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Flytt markøren med piltastene.
Marker "Systeminnstillinger".
Trykk OK.

Trinn 1b

Trinn 1b

Tast kode 1234 (standard fabrikkode).

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Kanalsøking”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Aktiv antennestyrke".
Velg mellom "AV" eller "PÅ" for 5 volt driftsspenning til forsterker og aktiv antenne.
Trykk OK.
Trykk Exit for å avslutte.