Oppdatering for mottakeren sendes

Formålet er oppdatering av programvare fra stand-by.

Meldingen kommer opp når mottakeren settes på fra stand-by.
Programvaren er tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Trinn 1

Trinn 1

Marker "Ja".
Trykk OK.

Mottakeren vil starte oppdatering når programvaren kommer på luft.

Trinn 2

Et sort skjermbilde vises under nedlastningen.
I front-displayet vises fremdrift i %.
Nedlastning og installasjon kan ta lang tid, opp mot 20 minutter.
IKKE avbryt nedlastningen. Dette kan medføre at mottakeren slutter å fungere.

Trinn 3

Trinn 3

Oppdatering installert.
Trykk OK.