Hvordan laste ned ny programvare

Fremgangsmetode:
Nedlastning av ny programvare kan gjøres på to måter.

1. Ut av Stand-By
2. Fra menyen.

De to forskjellige måtene er beskrevet under.

1. Ut av Stand-By
Dersom ny programvare er tilgjengelig vil mottakeren sjekke dette i stand-by modus. Mottakeren må være i stand-by modus i opptil 30 minutter for å detektere ny programvare.

Se under Feilmeldinger/Meldinger for denne rutinen.

2. Fra menyen

Trykk ”MENU” for å åpne menyen.

Trinn1

Trinn1

Flytt markøren med piltastene Marker "Systeminnstillinger".
Trykk OK.

Trinn 2

Trinn 2

Tast kode 1234 (standard fabrikkode).

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Systemvedlikehold".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Programvareoppdatering".
Trykk OK.

Det tar ca 10 sekunder før neste menybilde kommer.

Trinn 5

Trinn 5

Dersom det ikke er noen ny programvare tilgjengelig; trykk OK
Trykk EXIT for å avbryte. 

Trinn 6

Trinn 6

Hvis "ny programvare tilgjengelig NÅ";
Marker "JA".
Trykk "OK" for å laste ned ny programvare.

Trinn 7

Trinn 7

Hvis "ny programvare tilgjengelig på et senere tidspunkt.
Marker "Ja".
Trykk OK.

Mottakeren vil starte oppdatering når programvaren kommer på luft.
I dette tilfellet kl 1400.

Trinn 8

Et sort skjermbilde vises under nedlastningen.

I front-displayet vises fremdrift i %.

Nedlastningen og installasjon kan ta lang tid, opp mot 20 minutter.

IKKE avbryt nedlastningen. Dette kan medføre at mottakeren slutter å fungere.

Trinn 9

Trinn 9

Oppdatering installert.
Trykk OK.