Hvordan lese ut programvareversjon

Trykk "MENU" for å åpne menyen.

Trinn 1

Trinn 1

Flytt markøren med piltastene.
Marker "Systeminnstillinger".
Trykk OK.

Trinn 2

Trinn 2

Tast kode 1234 (standard fabrikkode).

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Systemvedlikehold".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Systeminformasjon".
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Side 1 av 6.
Programvare versjon
Dette tilfellet: 3.0.67T.