Hvordan gjøre direkteopptak med PVR

Trykk på "record" (knapp med rød runding)

Trykk på "record" (knapp med rød runding)

En opptaksplakat kommer opp øverst på venstre side.

 • Spole tilbake - bruk Dobbel pil knapp til venstre

 • Spole frem - bruk Dobbel pil-knapp til høyre
  (Dette er mulig først etter å ha spolt tilbake!)

 • Spole fortere - Trykk Dobbel pil knappen
  1. gang = 4X
  2. gang = 10X
  3. gang = 60X
  4. gang = 300X

 • Stoppe spoling -Trykk play-knappen (trekantsymbol)

Stoppe opptak - Trykk stopp knappen (firkant-symbol)

Stoppe opptak - Trykk stopp knappen (firkant-symbol)

Direkte opptak lagres under opptak

Direkte opptak lagres under opptak

Man kan se på et annet program under direkte opptak.