Hvordan programmerer man opptak via guide

Trykk "Guide"

Trykk "Guide"

Marker ønsket program til opptak med piltastene.

Trykk "Record" (knapp med rød runding

Trykk "Record" (knapp med rød runding

Programmet får rød ramme. Trykk "record" en gang til for å avbryte.