Programvareoppdatering og versjon

Trinn 1

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk piltast ned 3 ganger til "Innstilling" er markert.
Trykk høyre pil så "Plug & Play" blir markert.

Trinn 3

Trinn 3

Trykk pil opp 2 ganger så "Programvareoppgradering" blir markert.

Trinn 4

Trinn 4

Programvareversjon står øverst.

For oppgradering:
Marker "Via kanal"
Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Søker etter...

Trinn 6

Trinn 6

Dersom det ikke er ny programvare tilgjengelig kommer dette opp.