Legger inn 2 lokal-tv stasjoner på programplass 52.

Trinn 1

Trinn 1

Her må man zappe for å få TV Haugaland.
Dersom TV Vest og TV Haugaland ligger på samme programplass 52 (52 listet én gang).
Trykk List på fjernkontrollen og velg ønsket lokal-tv der.
Mottakeren husker da innstillingene.