Referanse 5. Kanalen sender ikke lenger

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • En kanal har sluttet å sende.
  • Mottaker ikke klarer å lese kanalliste.

Løsning: Zappe til flere andre mux/kanaler og tilbake.

Programleverandøren kan ha sluttet å sende, eller kan ha gått konkurs.

Dersom det det er marginalt med signal - helt i grenseland av hva mottakeren klarer å lese,
så klarer den heller ikke å lese kanallisten.
Er det lite signal?
Gjennomfør sjekken under Referanse 2 Denne kanalen kan ikke vises.