Hvordan lese ut programvareversjon og serienummer.

Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Informasjon”.
Trykk "OK".

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Dekoder”.
Trykk "OK".

Trinn 4

Trinn 4

   
Programvare versjon: se Release notes for siste versjon

Serienummer: Nederst