Her må man zappe for å få TV Haugaland,. Dersom TV Vest og TV Haugaland ligger på samme programplass 52 (52 listet én gang). Trykk List på fjernkontrollen og velg ønsket lokal-tv der. Mottakeren husker da innstillingene

Annet: 

 • Søker bare inn D-kanaler automatisk i VHF. Ikke k-kanaler, da må manuelt søk benyttes.
 • Dette gjelder fellesantenne og frekvensen er omformet fra UHF til VHF. 
 • EPG dekker ikke hele skjermen
 • Text-TV dekker ikke hele skjermen
 • Bildeformat er default satt til 4:3.: Dette kan endres under MENY/OPPSETT/TILKOBLINGER ved å sette BILDEFORMAT til 16/9.
 • Zoom mode er satt til Pan & Scan: Dette kan endres under MENY/OPPSETT/TILKOBLINGER, eller ved å trykke OPP/NED piltast på fjernkontrollen i video modus.

 

 • HD oppløsning settes automatisk til 576p
 • Dette kan endres under MENY/OPPSETT/TILKOBLINGER ved å sette OPPLØSNING til manuell og HD OPPLØSNING til 1080i eller 720p
 • Manuelt kanalsøk unødvendig avansert.
 • Både automatisk og manuelt kanalsøk finnes under: MENY/OPPSETT/KANALSØK.
 • Manuelt søk
 • Valgene: Båndbredde trenger ikke å defineres for å gjennomføre manuellt søk.
 • Det er bare FREKVENS som trenger å defineres.
 • FREKVENS = taste inn riktig frekvens.