Svart skjerm

Trinn 1

Trinn 1

Har mottaker mottatt pairing?
- Sjekk Visjon Norge. Har man bilde er pairing mottatt.
Visjon Norge sender Scramble Free Access (= gratis på kortet)
NB! Visjon Norge deler sendetid med TV2 sport 2-5.
Det vil si at når det sendes fotball vil Visjon Norge ikke sende.

Har hatt bilde og lyd men får nå denne meldingen:
Er det RiksTV programkort som står i mottakeren?
Hvis nei: Sett inn RiksTV-programkort.