Denne feilmeldingen vises dersom:

 • Det er for dårlig signal.
 • Mottakeren blir flyttet til nytt område med andre frekvenser (til f.eks. hytta).


Ny lokalitet:

 • Har mottakeren blitt flyttet på?
  Da er det mulig mottakeren må søkes inn på nytt. Dette fordi det kan benyttes andre frekvenser i området. 

Trinn 1

Trinn 1

Søker og teller ned fra 2 minutter. Deretter kommer "ikke noe signal" opp.

Trinn 2

Trinn 2

 • Sjekk Norkring senderstatus for feil på sender.
  Sjekk Open Request,Incident og Dagens PAIN.
 • Gjennomfør Signalsjekk for å lese ut signalnivået.
  Sjekk om riktig frekvens benyttes.
  Sammenlikne frekvensene med dekningskart.