For Kundesenter

31/10-11
Legger inn 2 lokal-tv stasjoner på programplass 52.
 
Her må man zappe for å få TV Haugaland
Dersom TV Vest og TV Haugaland ligger på samme programplass 52 (52 listet én gang).
Trykk List på fjernkontrollen og velg ønsket lokal-tv der. Mottakeren husker da innstillingene.
 
 
Søker bare inn D-kanaler automatisk i VHF. Ikke k-kanaler, da må manuelt søk benyttes.
Dette gjelder fellesantenne og frekvensen er omformet fra UHF til VHF. Se frekvensliste
 
EPG dekker ikke hele skjermen
 
Text-Tv dekker ikke hele skjermen
 
Bildeformat er default satt til 4:3.
Dette kan endres under MENY/OPPSETT/TILKOBLINGER ved å sette BILDEFORMAT til 16/9.
 
Zoom mode er satt til Pan & Scan
Dette kan endres under MENY/OPPSETT/TILKOBLINGER, eller ved å trykke OPP/NED piltast på fjernkontrollen i video modus.
 
HD oppløsning settes automatisk til 576p
Dette kan endres under MENY/OPPSETT/TILKOBLINGER ved å sette OPPLØSNING til manuell og HD OPPLØSNING til 1080i eller 720p
 
Manuelt kanalsøk unødvendig avansert.
Både automatisk og manuelt kanalsøk finnes under: MENY/OPPSETT/KANALSØK.
 
Manuelt søk
Valgene: Båndbredde trenger ikke å defineres for å gjennomføre manuelt søk.
Det er bare FREKVENS som trenger å defineres.
 
FREKVENS = taste inn riktig frekvens.