IDTV

CAM-en er på høyre side på TV-en sett bakfra.

Bak-panel

Bak-panel

Side-panel

Side-panel