Programvare

Hvordan laste ned ny programvare og lese ut programvareversjon

Dette fjernsynet oppdaterer programvare automatisk i standby, så sant ny programvare er tilgjengelig og tjenesten ikke er skrudd av av kunden.

Sjekk når og om programvare er tilgjengelig.

 Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Marker "Innst.". (Tannhjul), Trykk OKMarker "Kundesupport", Trykk OK

Marker "Programvareoppgradering", Trykk OK

Programvareversjon står øverst

Sjekk Release notes for siste versjon.
For oppgradering: Ingen oppgradering tilgjengelig over luft (Via kanal).