Trinn 1

Trykk OK for å starte.

Trinn 2

Trinn 2

Velg Skjermspråk.
Trykk 1

eller
Marker (Norsk eller Engelsk)
Trykk "OK".

Trinn 3

Trinn 3

Velg Installeringsmetode.
Trykk 1

eller
Marker ønsket valg
(Rask eller Avansert)
Trykk "OK".
OBS!! Kun Rask installering i denne rutinen.

Trinn 4

Trinn 4

Velg skjermformat:
Trykk 1 for 16:9
Trykk 2 for 4:3.

Eller
Marker ønsket valg.
Trykk "OK".

Trinn 5

Trinn 5

Kanalsøk.
Automatisk kanalsøk starter.
Dette vil ta noen minutter.

Dersom mottaker ikke søker må 5 volt skrues av.

Trinn 6

Trinn 6

Ved mottak av flere regioner; marker ønsket region.
Trykk "OK".

Trinn 7

Trinn 7

Kanalsøket Vellykket.
Kanalsøket og installasjonen er nå fullført.
Trykk "OK" for å begynne å se TV.

NB!! Husk at det kan ta 30 minutter før mottakeren får tilgang til alle kanaler

Trinn 8

Trinn 8

Mislykket kanalsøk
Trykk Meny og gjennomfør manuelt kanalsøk.

Ved manglende signal: Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.