Svart skjerm kan vises dersom 5 volt-spenningen kortslutter.

Trinn 1

Trinn 1

Gjennomfør signalsjekk (menu - 4 - 4 - 1).
Dersom det står overbelastning så kortslutter 5 volt.
Skru da av 5 volt (menu - 4 - 2 - Aktiv antenne Av).

- Det kortslutter dersom det for eksempel brukes en splitter/fordeler som ikke slipper gjennom 5 volt. Det må stå "DC pass" eller "power pass" på splitteren.

- Kan også kortslutte når antenne uten forsterker benyttes. Løsningen er å skru av 5 volt (Aktiv antenne til Av).