Denne mottakeren støtter ennå ikke HDCP.
Med andre ord så har HDCP ingen innvirkning på mottak av sendingen.