Hvordan laste ned ny programvare.

Ny programvare lastes automatisk ned dersom mottakeren står i standby om natten.

1. Ut av stand-By
Dersom ny programvare er tilgjengelig vil mottakeren sjekke dette i stand-by modus. Den sjekker med en gang og deretter hver 3. time.
Sjekk når programvare er tilgjengelig

Når mottakeren skrus på vil rutinen være som fra punkt 6 under "Fra menyen" rutinen under.

2. Fra menyen - ikke mulig for oppdatering til versjon 1133.

Hvordan lese ut pairing ID og Programvareversjon.

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Trinn 5

Trinn 6

Trinn 7

Trinn 8

Trinn 9

Trinn 10

Trinn 11

Trinn 12

Trinn 13

Trinn 14