Kjente feil og mangler

NRK la ned MHP tjenesten Digital tekst-tv 1. februar -12

Programvareversjon 396

 • Kan miste kanallisten (-1 i infobanner).
 • Enkelte opplever betydelig treghet og heng, sjekk IR-støy.
 • Vil ikke starte opp, test i display. HW-feil.
 • Mange klager over opptaksproblemer, sannsynligvis pga. fingertrouble, som resultat av frys/heng eller feil i EPG. Ingen logikkfeil funnet i mottakeren.
 • Angir for kort tid på radio-opptak, men tar opp hele programmet. Et opptak som varer i 2 timer vises som 1 time og 14 minutter.

Programvareversjon 388 (Se full oversikt på mentor)

 • Tar opp reprisen istedenfor.
 • Gir feilmelding om 2 parallelle opptak når dette ikke er tilfelle.

Programvareversjon 381

 • Videobufferet i mottakeren er fullt og hopper derfor over noen "frames". Kan bekreftes ved å spole tilbake og se om det hakker på samme sted.
  Ingen hakking ved avspilling = videobufferet fullt.
  Hakking samme sted = Feil på sending.

Programvareversjon 51

 • Styrkemeteret: Signalmeteret viser styrke med lav prosentandel. Dette er fordi algoritmen som regner ut styrke er forandret. Signalet er like sterkt som før, men tallet er lavere.
 • Treg respons på tastetrykk: MHP-applikasjoner (f.eks. digital text-tv) krever ressurser i mottakeren, derfor kan den oppleves som treg. Dette kan til en viss grad motvirkes ved å skru av automatisk lasting av MHP applikasjoner. Gjøres under MENY/DINE VALG/VIS VALG - sett Applikasjon AutoSTART til Nei.
 • Tekst-TV: Blå knapp (side tilbake) virker ikke i tekst-tv modus. Den starter da applikasjonen til digital tekst-tv.
 • Inaktiv USB og Nettverks plugg: Grunnet sikkerhetsissues er USB-plugg og Nettverksplugg disablet. Grundig jobber med en ny programvare for å ta i bruk disse.

Programvareversjon 44

 • PVR hakker i opptak: Dette fordi mottaker tar opptak på laveste frekvens og ikke beste frekvens. Søk uten antennesignal - søk deretter manuelt med signal.
 • Treg respons på tastetrykk: MHP-applikasjoner (f.eks. digital text-tv) krever ressurser i mottakeren, derfor kan den oppleves som treg. Dette kan til en viss grad motvirkes ved å skru av automatisk lasting av MHP-applikasjoner. Gjøres under MENY/DINE VALG/VIS VALG - sett Applikasjon AutoSTART til Nei.
 • Inaktiv USB- og nettverksplugg: Grunnet sikkerhetsissues er USB-plugg og Nettverksplugg på DTR8860 disablet. Grundig jobber med en ny programvare for å ta i bruk disse.