Meny mangler

Dersom menyen mangler

  • Har TV-bilde men får ikke frem meny på TV-skjermen.
    Har koblet til både HDMI og scart. Får da meny bare på HDMI.
  • Har ikke TV-bilde på TV-skjermen.
    Velg riktig inngang på TVen: Source, Input, AV etc.