Opptak ikke mulig

Opptak ikke mulig grunnet manglende signal

Sjekk signalmeter

  • Ved ustabile signaler og hakkete bilder; tilby service
  • Ved manglende utslag på kvalitet på tuner 2 = Resett (strømløs) mottaker