Release notes

NRK la ned MHP-tjenesten Digital tekst-TV 1. februar 2012

 • Programvarenummer: 44
  Lanseringsdato: 08.08.
  Kommentar: Dette er lanseringsversjonen.

 • Programvarenummer: 51
  Lanseringsdato: 01.04.2009
  Kommentar: Oppgradering av PVR funksjonalitet.

 • Programvarenummer: 381
  Lanseringsdato: 26.05.2010
  Kommentar: Alltid Underholdning Test i mux 6 Oslo.
 • Programvarenummer: 388
  Lanseringsdato: 04.11.2010
  Kommentar: Alltid Underholdning - Ny test mux 6 Oslo

 • Programvarenummer: 388
  Lanseringsdato: 02.12.2010
  Kommentar: Lansering hele landet.

 • Programvarenummer: xxx.396
  Lanseringsdato: 03.05.2011
  Kommentar: Fix for PVR funksjonalitet. Oppdateres automatisk om natten. Se under.

 • Programvarenummer: xxx.411
  Lanseringsdato: 22.08.2012
  Kommentar: Se oversikt under.

Sjekk når programvare er tilgjengelig.

Sjekk hvilken programvareversjon mottakeren har nå.

Nedlasting av ny programvare når man fra før har versjon:

 • Programvare 381, 388 og 396:
  NB! Kunden må ikke sette mottakeren i standby om kvelden. Mottakeren vil da selv gå i standby etter 4 timer (dersom dette ikke er endret i menyen), og deretter begynne å laste ny programvare. Eller sett mottaker i standby kl 00.05.
 • Programvare 44 og 51 (uten AUH støtte):
  Sett mottakeren i standby når den ikke er i bruk.

Test i display - Programvare 44 og 51 kan i noen tilfeller hente programvare fra feil frekvens.

xxx.396 -> xxx.411
Utbedringer:

 • Ytelsen er bedret ved å endre grafikken fra 1080 til 720.
 • Håndteringen av serieopptak er utbedret.
 • Bedret levetid på kondensator som vil løst problemet med TEST i display.
 • Bedret viftestyring for å kontrollere varme i mottakeren.
 • Er audio 5.1 (surround lyd) valgt skal mottakeren velge 5.1 automatisk når 5.1 er tilgjengelig.
 • Radio ikonet vises på radiokanaler.
 • Viser riktig tid på radio opptak.
 • Viser nå ikonet for opptak nå og ikke ikonet for skedulert opptak i infobanner når opptak er under innspilling.
 • Bilde skal nå vises på scart etter resett av strøm i standby modus.
 • Foreldrekontroll utbedret så det ikke gis tilgang til låste kanaler.
 • Utbedret mekanismen til tuner låsing.
 • Løst dekodingsproblemer med Ericsson plattform (NRK).
 • Bedret utseende på live-undertekst (DVB).
 • Programvaren vil ved neste oppdatering kunne lastes ned i standby. Mottakeren vil se etter ny programvare kl 04.05


Alltid Underholdning
Utbedringer:

 • Filmlisten som ikke blir oppdatert er bedret.
 • Oppdatering av Alltid Underholdningsapplikasjonen vil skje automatisk. Ny drivere implementert.
 • Filmcovere som blir borte er bedret.
 • Alltid Underholdning kan startes fra radiomodus.


388 -> xxx.396
Utbedringer:

 • Opptak av alternativ istedenfor originalt program er fikset.
 • Feil i serierelink håndtering er fikset.
 • Dersom disken var full og opptak ikke kunne gjennomføres, sa feilmeldingen at opptaket ikke kunne gjennomføres pga. feil på signal. Dette er nå fikset og meldingen sier nå at opptaket ikke kunne gjennomføres pga. at disken er full.
 • I enkelte tilfeller kunne man oppleve at opptak som ikke ble gjennomført fremdeles lå som schedulert til å bli tatt opp. Dette er fikset.
 • Feil i konflikthåndtering medførte at man fikk opp melding om konflikt mellom to opptak som ikke var i konflikt. Dette er fikset.
 • I noen tilfeller kunne man oppleve at opptak aldri stoppet, men fortsatte til disken var full. Dette er fikset.
 • I noen tilfeller ble det rapportert at tuner 1 fungerte mens tuner 2 hadde 100% styrke men 0% kvalitet. Denne er delvis fikset og skal være vanskeligere å reprodusere.
 • Endret defaultvalg på ”Applikasjon autostart” fra JA til NEI. Dette betyr i praksis at NRKs digitale text TV ikke vil startes automatisk. (Blått ikon nede til høyre vil ikke dukke opp automatisk). Dette er gjort fordi automatisk start medførte at zappingen til og fra NRK kanalene ble tregere. Kunden kan endre dette tilbake til JA i menyen, eller hun kan starte digital text-tv ved å trykke på APP knappen for deretter å trykke på OK for å starte digital text-tv. Se Applikasjon Autostart.
 • Endret auto oppløsning på HDMI fra 1080i til 720p. Dette er gjort for å forbedre generell hastighet.
 • En rekke mindre optimaliseringer i kode er gjort for å forbedre hastigheten, spesielt når serielink funksjonalitet er i bruk.

381 -> 388
Utbedringer:

 • Fikset sporadisk hakking i lyd og bilde.
 • Fikset problemer med lip sync.
 • Fikset at reprisen av et program istedenfor original programmet blir tatt opp.
 • Fikset feil ved at mottakeren henger seg i opptil 10 – 20 sekunder før den fungerer igjen.
 • Fikset feil ved oppstart av NRK digital text-tv på radiokanaler.
 • Lagt til en “Vennligst vent”-beskjed under oppstart av Alltid Underholdning.
 • Fikset problemer med at deler av et opptak mangler.

51 -> 381 (Gjelder også for 388)
Utbedringer:

 • Test i Oslo mux 6. Følgende bug fixes og ny funksjonalitet er inkludert i denne programvaren.
 • Støtte for Alltid Underholdning.
 • Støtte for opptak av to samtidige programmer.
 • Støtte for serie opptak
 • Støtte for HDCP.
 • Bedre støtte for valg av beste frekvens.
 • Optimalisert minnebruk -> raskere interaksjon i menyer.
 • Mulighet for å øke time-shift buffer fra 2 til 3 timer.
 • Endret visning av personlige opptak -> nyeste opptak på toppen.
 • Loss of signal støtte lagt til.
 • Lagt til automatisk buffer på slutten av opptak (Av/5/10/15 min) for "Record by Program".
 • Endret klokkesynkronisering fra 2 minutter til 5 sekunders toleranse.
 • Endret default valg i ”Slette opptak” menyen til ”Nei”.
 • Mulighet for å endre navnet på ett opptak.
 • Fikset video frys ved avspilling av opptak.
 • Lagt til mulighet for å låse et opptak i opptakslisten med PIN-kode. Forutsetter at foreldrestatus er satt til aktiv.
 • Siste opptak legges på toppen av opptakslisten.
 • TV-bilde i EPG beholdes på den kanalen man stod på når man trykket på EPG-knappen.

Nytt

 • Går i standby etter 4 timer. Kan forandres til 6, 8 eller av.
 • Nettverkskonfigurasjon er gjort synlig - men ikke i bruk.


44 -> 51
Utbedringer:

 • Klokke synker nå ved 5 sekunder.
 • Slutt buffer time satt til 5 minutter. (Men frafaller ved opptak butt-i-butt (rett etter hverandre)).
 • Valg av beste frekvens ved opptak.
 • Synkronisering ved avspilling (Avspilling stopper ikke).