Kortnummer og PairingID

Hvordan lese ut Kortnummer og PairingID.

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 5 eller marker "Installasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 4 eller marker "Dekoder valg". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk ”5” eller marker ”Conax Conditional Access”.
Trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

Trykk ”1" eller marker ”Conax meny”.
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Trykk ”6” eller marker ”Om Conax CA”.
Trykk OK.

Trinn 7

Trinn 7

Kortnummer 12 siffer.
Pairing ID = "Chip ID" 11 siffer.