Standbyinnstillinger

Hvordan stille standbyfunksjonen.

Mottakeren går i standby etter 4 timer - dette kan endres.

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 4 eller marker "Dine valg". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 1 eller marker "Vis valg". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Automatisk standby". Velg 4, 6, 8 timer eller Av.

Mottakeren er satt til å gå standby etter 4 timer.