Enkelte tjenester er...

Denne meldingen vises ved bruk av HDMI-kabel når TV ikke er kompatibel.
( Det er en feil på TVen).

Trinn 1

Trinn 1

Løsning: Koble fra HDCP og bruk scartkabel.