Kodet, eller ingen signal

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Det står feil RiksTV kort i mottakeren.
  • Det mottas en kodet kanal fra annen operatør (f.eks. svenske kanaler)
  • Det er for dårlig signal
  • Mottakeren blir flyttet til nytt område med andre frekvenser. (f.eks. hytta)
  • Kanalen har sluttet å sende

Feilmelding