Release notes + kjente feil og mangler

 • Programvare #: v1.00_090225
  Lanseringsdato:
  03 - 2009
  Kommentar: Lanseringsversjon stoppet
 • Programvare #: v1.04_090410
  Lanseringsdato: 04 - 2009   
  Kommentar:
  Ny lanseringsversjon
 • Programvare #: v1.06
  Lanseringsdato:
  11.02 - 2011
  Kommentar: Fix. Stoppet pga. feil med SD-undertekst som henger igjen.
 • Programvare #: v1.07
  Lanseringsdato:
  (02.05-2012 Utspilling stoppet) 04.05-2012
  Kommentar:  Flere forbedringer
 • Programvare #: v1.07
  Lanseringsdato:
  14.05-2012
  Kommentar: Ny oppstart

1.07 inneholder:

 • Undertekst: klargjort for HD-undertekst
 • Søk: finner og søker inn forandringer i nettet. For eksempel ny kanal.
 • Lyd: enkelte ganger har det kunnet oppstå "poppe-lyder" ved endring i sendingen. Dette problemet er løst og bedrer støtten for lydformater i multikanal konfigurasjon.
  Bilde og lyd synkront på NRK1 distriktssendinger.

1.06 inneholder:

 • Undertekst: klargjort for HD-undertekst
 • Søk: finner og søker inn forandringer i nettet. For eksempel flytting av kanal mellom mux.

1.06 ble stoppet grunnet feil i sw.
Programvareoppdatering til versjon 1.06: ved problemer med nedlasting av ny programvare gjennomfør fabrikkinnstilling og prøv på nytt.

Kjente feil med Sw 1.06:

 • fungerer ikke med surround (multikanallyd) på HDMI utgangen.
 • TV Norge HD hakker


Kjente feil med Sw 1.04:

 • Drifter i synk mellom bilde og lyd på NRK1 distriktssendinger. Løsning: Zappe (bytte kanal)


Ved omlegging til ny sendesentral mistet noen programplass 52 (Lokal-TV).
Løsning: Ta fabrikkinnstilling