Galt kort

Galt kort

Denne feilmeldingen vises når et annet kort enn RiksTV programkort benyttes.
Eller når kortet er satt inn feil vei.
Fjern smuss fra gullbrikken og sett inn programkortet. Gullbrikken skal ned og inn.