Ingen tilgang 4, 5 og 6

Ingen tilgang 4, 5 og 6

Ingen tilgang 8, 9 og 12

Ingen tilgang 8, 9 og 12

Hvis du ser denne meldingen på skjermen kan det være at utstyret ditt ikke har vært i bruk på en stund, eller at du akkurat har installert RiksTV. 

Andre årsaker kan være: 

  • Manglende betaling. Har abonnementet vært stoppet pga. manglende betaling, tar det 4 virkedager etter betaling før tilgangen kommer tilbake. 
  • Du mangler abonnement på gjeldende kanal. Ta kontakt med kundeservice.
  • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren (gjelder kun SMART-boks I)

Løsning