Feil i kommunikasjon med kort

Feilmelding

Feilmelding

Feilmeldingen vises når:

Programkortet står feil vei i mottakeren.
Gullbrikken skal ned og inn.