Galt kort

Galt kort

Denne feilmeldingen vises når et annet kort enn RiksTV-programkort benyttes, eller når kortet er satt inn feil vei.
Fjern smuss fra gullbrikken og sett inn programkortet. Gullbrikken skal ned og inn.