Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Mottakeren venter på oppdatering. (Lenge siden den var i bruk sist eller nytt kort).
  • Abonnementet gjelder ikke for valgt kanal.
  • Det står feil kort i mottakeren (det må være et programkort fra RiksTV).
  • Det står feil RiksTV-kort i mottakeren.
  • Det er feil mottaker.

Trinn 1

Trinn 1

Sjekk Abonnementsstatus. Har kortet mottatt oppdatering?
Dersom kortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter.
Kortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.