Det er funnet en feil i programvare 1.7.65604: TV2 mister lyden ved bruk av P- knappen.
Når P- benyttes og man runder "0" kan lyden på TV2 bli borte.

Løsning: Sett mottaker i standby og start på nytt.