Programvare: 1.3.54586

  • Lanseringsdato: 01 - 2009
  • Kommentar: Dette er lanseringsversjonen

Programvare: 1.7.65604

  • Lanseringsdato: 17/11 2009
  • Kommentar: Versjon med HDCP fiks.

Sjekk når programvare er tilgjengelig

Det er funnet feil i programvare 1.7.65604:

  • Kan miste lyd på TV 2: TV 2 mister lyden ved bruk av P- knappen og zapping over 0. Midlertidig løsning: Sett mottaker i standby og start på nytt.
  • Ikke mulig å forandre PIN-koden til foreldrekontroll