Hvordan slå HDCP av og på.
HDCP = Digital Kopibeskyttelse på HDMI-utgangen.

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Installasjon"
Trykk "OK".

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Systemoppsett".
Trykk "OK".

Trinn 4

Trinn 4

Marker "TV/Video innstillinger".
Trykk "OK".

Trinn 5

Trinn 5

Marker "HDCP aktiv".
Trykk "OK".

Trinn 6

Trinn 6

Marker "PÅ" eller "AV".
Trykk "OK".

Velg "På" for å se kanaler som har kopisperre.
Velger man "av" får man ikke sett TV-kanaler som sender med HDCP.

Kopisperren går på HDMI-kabelen.
Ønsker man å se kanalen kan man bruke scartkabel.

Trinn 7

Trinn 7

Vises når TV ikke er HDCP-kompatibel.
TVen virker ikke på kanaler som sender med HDCP.
Ønsker man å se kanalen - bruk scartkabel.

Trinn 8

Trinn 8

Vises når HDCP-innstillingene er satt til "av" i meny, og man har valgt en kanal som sender med HDCP.

Sett HDCP på eller bruk scartkabel.