Hvordan lese ut serienummer og programvareversjon

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Informasjon".
Trykk "OK".

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Systeminformasjon".
Trykk "OK".

Trinn 4

Trinn 4

Serienummer: i dette tilfelle: 6701 0842 0000 0076.

Programvareversjon = Softwareversjon.
I dette tilfelle 1.7.65604