Hvilken vei skal programkortet stå i mottaker?

  • Programkort

Gullbrikken på programkortet skal alltid inn i mottakeren.

Om gullbrikken skal opp eller ned varierer fra mottaker til mottaker. Ofte vises dette på selve mottakeren, der kortet skal inn.

Mottakere som skal ha gullbrikken opp og inn:

Mottakere som skal ha gullbrikken ned og inn:

Se mottakers brukerveiledning for ytterligere hjelp.