Installasjon av RiksTV

Dette finner du i boksen

A) Kom i gang-brosjyre

B) SMART-boks/mottaker

C) HDMI-kabel

D) Ethernetkabel

E) Strømforsyning

F) Fjernkontroll (avhengig av modell)

G) Batterier til fjernkontroll

Koble til antenne

For å kunne se på TV må mottakeren være koblet til antennen. Koble kabelen fra antennen (A) inn i ANT IN inngangen på baksiden av mottakeren.

Koble til TV

Koble HDMI-kabelen mellom HDMI-kontakten på mottakeren og HDMI-kontakten (med HDCP- beskyttelse) på TV-en.

Koble til internett

For å få tilgang til RiksTVs underholdningsportal, må du koble mottakeren til internett. Dette kan gjøres på to måter, enten med ethernet-kabel koblet direkte til ruteren din eller via en såkalt nettbro. Hvis internettilgangen din ikke er i samme rom som TV-en, kan du bruke en trådløs nettbro. Denne sender signalet med høy kvalitet trådløst via en sender- og en mottakerenhet.

Koble til strøm

For å koble til strøm putter du strømkabelen inn i mottakeren og kobler til strømuttaket i veggen.